Veids: Dāvanu aploksne
Kods: LKA07052A
Izmērs: 17.5 x 8.5 cm
Cena: 0,96 EUR
| single-kartites.php > (default)

Load: 14 queries - 133ms - 6.6MB - 288 cache hits / 334
Query: 17 queries - 138ms - 6.7MB - 309 cache hits / 359
Display: 74 queries - 220ms - 7.2MB - 1421 cache hits / 1585