Veids: Dāvanu aploksne
Kods: LKA07224
Izmērs: 10.5 x 21.5 cm
Cena: 1,44 EUR
| single-kartites.php > (default)

Load: 17 queries - 1625ms - 27.8MB - 307 cache hits / 353
Query: 20 queries - 1674ms - 27.9MB - 326 cache hits / 376
Display: 81 queries - 2042ms - 28.4MB - 1376 cache hits / 1521