KONTAKTI


SIA Paletti Rīga
Juridiskā adrese:

Mūkusalas iela 72, Rīga, Latvija, LV-1004

PVN Reģ. Nr. LV40003138779

AS “Swedbank”, konts: LV32HABA0551001616625

E-pasts: paletti@paletti.lv

Tālr. / Fakss: +371 67 311 850

 

EKSPORTS

Mēs piedāvājam savas kartītes izplatīt partneriem visā pasaulē. Izstrādāsim arī speciālus pasūtījumus. Lūdzu sazinieties ar mums. Ģenerāldirektore Uva Segliņa, e-pasts: uva.seglina@paletti.lv

SAITES:  www.paletti.fi   www.paletti.ee   www.paletti.lt   www.hallmark.com   www.pictura.com   www.unicef.org

 

 

 

 

 

 

 

| page.php > (default)

Load: 22 queries - 88ms - 6.0MB - 220 cache hits / 249
Query: 26 queries - 93ms - 6.1MB - 249 cache hits / 282
Display: 69 queries - 160ms - 6.6MB - 1188 cache hits / 1305