Par mums


Mēs katru dienu strādājam, lai iepakotu uzmanības apliecinājumus.

Mēs ticam, ka katrs no sirds sūtīts sveiciens un vēlējums pasauli dara labāku.

Nav pat tik svarīgi, ka Jūs ikreiz izvēlētos kartītes, lai uzticētu kartona gabaliņam savas jūtas,

taču ir svarīgi, ka mēs esam līdzās.

Mūsos ik brīdi pukst sirds, kas vēlas tikt mīlēta un saprasta.

Mums ir svarīgi kā apsveikumu sajutīs, kā tas izskatās, kā emocijas raisīsies un variet būt droši,

ka mēs darām visu lai strādātu ļoti kvalitatīvi.

Esiet laipni lūgti Paletti, kas jau 20 gadus darbojas Latvijā, mūsu skaistajā Baltijā.

| page.php > (default)

Load: 26 queries - 699ms - 6.2MB - 346 cache hits / 380
Query: 30 queries - 706ms - 6.3MB - 375 cache hits / 413
Display: 73 queries - 787ms - 6.8MB - 1314 cache hits / 1436